Waar blijft China op het WK? Wist je dat de Chinezen het eerste voetbalspel hebben uitgevonden?

Cuju of Ts’u-chü (蹴鞠) is een oud Chinees voetbalspel. Een Cuju is de eerst bekende gedocumenteerde voetbalwedstrijd.

Het is een competitief spel waarbij je een bal door een opening zonder je handen een net in trapt. Beschrijvingen van het spel dateren uit de Han-dynastie. In een Chinees militair werk uit de 3e-2e BCE wordt het beschreven als een vorm van training. Ook werd het gespeeld in andere Aziatische landen zoals Korea, Japan en Vietnam.

Cuju was nooit alleen voor mannen. Het zou blijken dat vrouwen het spel ook officieel speelden, beiden met en tegen de mannen. Een afbeelding van een man en vrouw die Cuju samen spelen is te vinden op een bronzen spiegel uit de Song-dynastie (960–1279 CE).

Cuju werd beschouwd als een belangrijk onderdeel van militaire training. Huo Qubing, een generaal in het leger van de Westerse Han dynastie, beveelde zijn troepen een Cuju-veld aan te leggen om de sport te spelen terwijl ze de noordelijke grenzen bewaakten.

De passie voor Cuju was niet alleen beperkt tot de militairen en de adel.Tijdens de Tang-dynastie (618–907 AD) werd het spel een onderdeel van de volkstradities van het Chinese volk en werd het gespeeld tijdens zowel de Hanshi- als de Qingming-festivals.

最新的文章

相关文章