Waarom blijft China vasthouden aan het ‘Zero COVID’-beleid?

Anders dan de meeste andere landen past China een zero-covid-beleid toe. Telkens wanneer een lokale uitbraak wordt ontdekt, wordt deze tijdig de kop in gedrukt door de transmissieketen lokaal te onderbreken. Het doel is om het aantal besmettingen snel tot nul terug te brengen. Zelfs onder grote druk vanuit binnen- en buitenland is de Chinese regering nooit van gedachten veranderd: Shanghai is nog steeds in lockdown, en in Beijing is de covid-controle aangescherpt. In dit artikel leggen we de drie belangrijkste redenen uit waarom het covid-beleid in China anders is dan in de rest van de wereld.

Het aantal doden

Het platteland van China is niet zo ontwikkeld als de grote steden zoals Shanghai en Beijing. Vaak kun je de beste medische hulpmiddelen en apparatuur alleen in deze steden vinden. Het platteland van China heeft vaak weinig tot geen medische hulpmiddelen tot zijn beschikking.

In de Verenigde Staten is het dodental door covid opgelopen naar 1 miljoen. In Europa is dit nog erger, daar zijn namelijk al meer dan 2 miljoen mensen overleden door covid terwijl in China maar 5.224 geregistreerde doden zijn. Dit aantal zou je bijna niet geloven als je het vergelijkt met andere landen en gebieden in de wereld maar toch is het echt zo. China heeft zelfs meer dan een jaar geen sterfgevallen meer gehad door corona. Als China het voorbeeld van Nederland zou volgen en toestaat dat bijna de helft van de bevolking besmet raakt met het virus en je ook het sterfte cijfer van Nederland aanhoudt van 0,27%, zouden er ongeveer 665 miljoen mensen besmet raken en 1.79 miljoen mensen sterven in China. Dit zou heel slecht zijn voor de Chinese bevolking en dan zou de Chinese regering vooral door de westerse media in een negatief daglicht.

Volgens de laatste gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) had Nederland in 2020 gemiddeld 40,79 artsen per 10.000 inwoners, terwijl dat in China slechts 22,27 was. Dit is dus ongeveer de helft van wat Nederland tot zijn beschikking heeft. De Chinese expert van China Institute Fudan University Zhang Weiwei had over de nieuwe corona golf in Shanghai het volgende te zeggen:

In de Verenigde Staten is het dodental door covid opgelopen naar 1 miljoen. In Europa is dit nog erger, daar zijn namelijk al meer dan 2 miljoen mensen overleden door covid terwijl in China maar 5.224 geregistreerde doden zijn.

Wanneer het corona virus zich zou verspreiden naar het Chinese plattenland dat economisch extreem onderontwikkeld is en waar de medische apparatuur verouderd is, zouden de gevolgen rampzalig zijn. De bevolking op het platteland bestaat voornamelijk uit oudere mensen die door ouderdom al lijden aan chronische ziektes. Deze groep mensen moet worden beschermd tegen het coronavirus. Dit is ook de bevolkingsgroep die de Nederlandse overheid benadrukte om te beschermen. Alsnog zijn er in Nederland een groot aantal bejaarde mensen in verpleeghuizen besmet geraakt met het virus en velen van hen zijn er ook aan overleden. Volgens het CBS zijn vooral mensen van 65 jaar en ouder gestorven aan het coronavirus. De Chinese overheid probeert deze situatie te voorkomen en ook dat het virus zich niet uitbreidt naar het platteland.

“Op 1 mei is het aantal nieuwe corona infecties in Shanghai bijna 60.000 , en meer dan 400 mensen verkeren in kritieke toestand. Als er geen strikte maatregelen voor de corona epidemie waren, zou

dit aantal kunnen uitlopen tot 6 miljoen met meer dan 4.000 mensen in kritieke toestand. Voor een grote corona-uitbraak zijn er niet genoeg intensive care locaties in Shanghai en er zouden dus ook niet genoeg artsen en medische zorg zijn om alle patiënten te behandelen.’’

De economische impact

een negatieve economische groei van -1.4%. De gemiddelde economische groei in Europa was 0.2%.

De meeste Westerse landen zijn voor het idee van groepsimmuniteit maar er is ook een element van onzekerheid, wat als dit toch niet te behalen valt? Dokter Anthony Fauci uit de Verenigde Staten waarschuwde ons op de website van CNN hier al over : de Verenigde staten heeft bijvoorbeeld groepsimmuniteit in het land weten te behalen door iedereen te vaccineren tegen de mazelen. Er zijn drie redenen waardoor deze groepsimmuniteit is behaald.Ten eerste bereikt het immuniteitseffect van een vaccinatie tegen de mazelen 97%. Ten tweede is een eenmalige vaccinatie genoeg voor levenslange immuniteit tegen de mazelen.

Door de corona epidemie hebben ook veel landen het economisch te verduren. China had als enige een positieve economische groei van 2.3% in het jaar 2020. De economische groei van Nederland beleefde in dat zelfde jaar een negatieve groei van -3,83%. Ook de Verenigde Staten had

Het corona virus is natuurlijk niet de enige factor die de wereldeconomie schaadt maar het is wel een van de vele redenen voor de negatieve economische groei in veel landen. Omdat China een ‘0 covid policy’ hanteert en het virus onder controle heeft door middel van gebieden die in isolatie gaan zal het virus zich niet door heel China verspreiden. Hierdoor kunnen mensen in de grootste delen van China gewoon blijven werken en studeren. Door de implementatie van ‘0 covid policy’ was het dus mogelijk om de wereld te blijven voorzien van goederen, dagelijkse benodigdheden en medische benodigdheden terwijl de Verenigde Staten en veel landen in Europa in een strikte lockdown zaten.

Culturele invloed

geen vaccinatie is voor kinderen onder de 12 jaar, willen veel mensen ook geen vaccinatie tegen het coronavirus nemen. Door deze redenen is het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten de laatste tijd erg gestegen.

In de Chinese cultuur legt men een grote nadruk op het respecteren van hun ouderen. Vaak zorgen de kinderen voor hun ouders en grootouders. Er is een oude chinees gezegden: ‘Liefde voor de ouders is de basis van alle deugden.’ Het is moeilijk om het resultaat van de epidemie te accepteren omdat veel ouderen ernstig ziek worden door het virus en soms zelfs sterven terwijl de jongere generatie vaak snel weer herstelt van het corona virus.

Ten derde wordt 90% van de kinderen in kleuterscholen al gevaccineerd. Dit is niet van toepassing op het coronavirus. Om de zoveel tijd duikt er weer een nieuwe variant van het coronavirus op, hierdoor is het immuniteitseffect van een vaccinatie tegen het virus zeer onzeker. Bovendien is er geen vaccinatie voor kinderen onder de 12 jaar. Naast dat er geen vaccinatie is voor kinderen onder de 12 jaar, willen veel mensen ook geen vaccinatie tegen het coronavirus nemen. Door deze redenen is het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten de laatste tijd erg gestegen.

Nederlandse experts wezen erop dat Nederland uit de epidemie kan komen door een hoge groepsimmuniteit te creëren omdat veel mensen al eens ziek zijn geweest door het virus maar ook omdat heel veel mensen tegen het virus zijn gevaccineerd. Eén ding werd niet genoemd, dat was namelijk dat meer dan 22.000 Nederlanders hierdoor zijn gestorven. In China is de meerderheid van de bevolking nog niet in aanraking gekomen met het coronavirus en vaccinatie biedt geen zekerheid tegen het virus. Is het verstandig om 1,79 miljoen Chinezen te laten sterven in ruil voor groepsimmuniteit? Of is het beter om er alles aan te doen om te voorkomen dat een groot aantal mensen besmet raakt en er een kans bestaat dat zij sterven? Dit is het dilemma waar de Chinese overheid en de inwoners van China op dit moment voor staan.

最新的文章

相关文章